Dövme tehlikeli, sildirmek daha tehlikeli!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fügen Erdoğan Çekin, son yıllarda gençler arasında giderek yaygınlaşan ‘dövme’nin risklerine dikkat çekti.

Dövme her ne kadar bir estetik faaliyet olarak görülse de yaklaşık 4 bin yıldır farklı coğrafya ve dinlerde koruyucu bir tılsım olarak kullanılmış. Başta Afrika’daki birçok kabile olmak üzere, Hint, Japon ve Amerika yerlileri dövmeyi hem bir süs hem de hastalıklara ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir tılsım (nazarlık) olarak uygulamış. Öte yandan dövmeler yüzlerce yıl kişinin sosyal hayat içindeki durumunu belirtmiş. Özellikle Hindistan’da bireyin köle, efendi, ergen, işçi ya da asker olup olmadığı dövmelerinden anlaşılmış.

Dövme kölelik imgesi

Kimileri vücudunun bir yerine küçük bir dövme kondururken, bazıları, kendisine zulmeder gibi tüm vücudunu dövmelerle kaplatıyor. Modern insan dövmeleriyle kendini daha özgür hissetse de Eski Yunan ve Roma’da barbarlara özgü bir uğraş addedilen dövme, sadece köle ve suçlulara yapılırmış. İleriki yıllarda Hıristiyanlığın yasakladığı dövmeye İslam da hoş bakmıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, geçtiğimiz ocak ayında yayınladığı fetvada dövme için şu ifadeyi kullanmıştı: “Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa, Allah’tan bağışlama dilemelidir.”

Hz. Muhammed dövmeyi neden lanetledi?

Yorum yapın